Kdo vyplnil formulář do 4.2.2020, pošlete prosím e-mail na info@korfbal.cz

Korfbalová
akademie

pro děti 8-14 let
1.8.-8.8.2020

Přihlášky posílejte do 31.5.2020
Dnů
Hodin
Minut
Sekund
Program
 • Tréninky pro zlepšování korfbalových dovedností
  pod vedením reprezentačních trenérů
 • Společné tréninky s reprezentanty
 • Celotáborová hra v oddílech
 • Doprovodný program se sportovním zaměřením
 • Ubytování v chatkách
 • Strava 5x denně
 • Pitný řežim
 • WC a sprchy v areálu
 • 10. nej kemp v ČR 2018
Rekreační areál
Pecka u nové paky
Přihláška

Osobní údaje účastníka

Bydliště účastníka

Zákonný zástupce

Název klubu, který účastník navštěvuje

Na email vám přijde potvrzovací e-mail. Zkontrolujte si prosím emailovou schranku (v některých případech složku spam).

Podmínky

Dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a řádem akademie a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na akademii bez nároku na vrácení poplatku.

Zákonný zástupce se zavazuje, že při příjezdu na akademii odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. Zároveň se zavazuje, že si dítě v případě jeho vyloučení z akademie odveze na vlastní náklady.

Zákonný zástupce souhlasí s tím, že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (bude zaslán po závazném přihlášení dítěte). Zákonný zástupce bere na vědomí, že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na akademii bez nároku vrácení poplatku

Info k ceně a platbě

 • Cena za akademii je nově 2800,-Kč/účastníka
 • V ceně je zahrnuta strava 5x denně, ubytování v chatkách, doprava materiálu, pronájem sportovišť, pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.
 • Závaznou přihlášku společně s platbou posílejte do 31.5.2020. Částka 2800,- Kč na bankovní účet: 1717406504/0600 var. symbol: 101, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.
 • Pokud se dítě nemůže akademie zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, bude každý případ posouzen individuálně.
 • Doprava na akademii je v ceně a nástupní místa jsou: Brno, Prostějov, Olomouc,Kutná Hora, Kolín
Těšíme se na vás
Bude to super