Korfbalová
akademie

pro děti 8-14 let
7.8.-13.8.2022

Program
 • Tréninky pro zlepšování korfbalových dovedností
  pod vedením reprezentačních trenérů
 • Společné tréninky s reprezentanty
 • Celotáborová hra v oddílech
 • Doprovodný program se sportovním zaměřením
 • Ubytování v chatkách v vlastním WC
 • Strava 5x denně
 • Pitný řežim
Přihláška

Osobní údaje účastníka

Bydliště účastníka

Zákonný zástupce

Faktura

Fakturační údaje

Název klubu, který účastník navštěvuje

Na email vám přijde potvrzovací e-mail. Zkontrolujte si prosím emailovou schranku (v některých případech složku spam).

Podmínky

Dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a řádem akademie a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na akademii bez nároku na vrácení poplatku.

Zákonný zástupce se zavazuje, že při příjezdu na akademii odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. Zároveň se zavazuje, že si dítě v případě jeho vyloučení z akademie odveze na vlastní náklady.

Zákonný zástupce souhlasí s tím, že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (bude zaslán po závazném přihlášení dítěte). Zákonný zástupce bere na vědomí, že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na akademii bez nároku vrácení poplatku

Info k ceně a platbě

 • Cena za akademii je nově 3500,-Kč/účastníka.
 • V ceně je zahrnuta strava 5x denně, ubytování v chatách, doprava materiálu, pronájem sportovišť, pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.
 • Závaznou přihlášku společně s platbou posílejte do 5.6.2022. Částka 3500,- Kč na bankovní účet: 1717406504/0600 var. symbol: 101, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.
 • Pokud se dítě nemůže akademie zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, bude každý případ posouzen individuálně.
 • Doprava na akademii NENÍ v ceně. Bude se řešit podle aktuálního zájmu z jednotlivých měst.
 • Minimální počet účastníků 30.
Těšíme se na vás
Bude to super

Korfbalová akademie
pro děti 8-14 let
7.8.-13.8.2022

Program

7.8.-13.8.2022

 • Tréninky pro zlepšování korfbalových dovedností
  pod vedením reprezentačních trenérů
 • Společné tréninky s reprezentanty
 • Celotáborová hra v oddílech
 • Doprovodný program se sportovním zaměřením
 • Ubytování v chatkách s vlastním WC
 • Strava 5x denně
 • Pitný řežim

Přihláška

Osobní údaje účastníka

Bydliště účastníka

Zákonný zástupce

Faktura

Fakturační údaje

Název klubu, který účastník navštěvuje

 • Podmínky
 • Dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a řádem akademie a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na akademii bez nároku na vrácení poplatku.

  Zákonný zástupce se zavazuje, že při příjezdu na akademii odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. Zároveň se zavazuje, že si dítě v případě jeho vyloučení z akademie odveze na vlastní náklady.

  Zákonný zástupce souhlasí s tím, že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (bude zaslán po závazném přihlášení dítěte). Zákonný zástupce bere na vědomí, že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na akademii bez nároku vrácení poplatku.

 • Info k ceně a platbě
 • Cena za akademii je nově
  3500,-Kč/účastníka

  V ceně je zahrnuta strava 5x denně, ubytování v chatách, doprava materiálu, pronájem sportovišť, pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.

  Závaznou přihlášku společně s platbou posílejte do 5.6.2022. Částka 3500,- Kč na bankovní účet: 1717406504/0600 var. symbol: 101, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

  Pokud se dítě nemůže akademie zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, bude každý případ posouzen individuálně.

  Doprava na akademii NENÍ v ceně. Bude se řešit podle aktuálního zájmu z jednotlivých měst. 

  Minimální počet účastníků 30.