Korfbalová
akademie

pro děti 8-15 let
4.-10.8 2024

Program
Přihláška
Osobní údaje účastníka
Bydliště účastníka
Zákonný zástupce
Fakturační údaje
Název klubu, který účastník navštěvuje

Na e-mail Vám přijde potvrzovací zpráva. Zkontrolujte si prosím emailovou schránku (v některých případech složku spam).

Podmínky

Dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a řádem akademie a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na akademii bez nároku na vrácení poplatku.

Zákonný zástupce se zavazuje, že při příjezdu na akademii odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. Zároveň se zavazuje, že si dítě v případě jeho vyloučení z akademie odveze na vlastní náklady.

Zákonný zástupce souhlasí s tím, že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (bude zaslán po závazném přihlášení dítěte). Zákonný zástupce bere na vědomí, že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na akademii bez nároku vrácení poplatku

Info k ceně a platbě

Těšíme se na vás
Bude to super

Korfbalová akademie
pro děti 8-15 let
4.-10.8 2024

Program

4.-10.8 2024

 • Tréninky pro zlepšování korfbalových dovedností
  pod vedením reprezentačních trenérů
 • Společné tréninky s reprezentanty
 • Celotáborová hra v oddílech
 • Doprovodný program se sportovním zaměřením

Přihláška

Osobní údaje účastníka
Bydliště účastníka
Zákonný zástupce
Fakturační údaje
Název klubu, který účastník navštěvuje

 • Podmínky
 • Dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a řádem akademie a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na akademii bez nároku na vrácení poplatku.

  Zákonný zástupce se zavazuje, že při příjezdu na akademii odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. Zároveň se zavazuje, že si dítě v případě jeho vyloučení z akademie odveze na vlastní náklady.

  Zákonný zástupce souhlasí s tím, že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (bude zaslán po závazném přihlášení dítěte). Zákonný zástupce bere na vědomí, že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na akademii bez nároku vrácení poplatku.

 • Info k ceně a platbě
 • Cena za akademii je nově
  4800,-Kč/účastníka

  V ceně je zahrnuta strava 5x denně, ubytování v chatách, doprava materiálu, pronájem sportovišť, pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.

  Závaznou přihlášku posílejte do do 29.2.2024. Platbu do 31.5.2024. Částka 4800,- Kč na bankovní účet.

  Pokud se dítě nebude moci zúčastnit akademie z důvodu nemoci nebo úrazu, bude každý případ posouzen individuálně.

  Doprava na akademii není v ceně. Svoz je možné zajistit po dohodě individuálně z Přerova.

  Minimální počet účastníků 20.